I-HERB OTC ยาอมสมุนไพร ไอ-เฮิร์บ โอทีซี บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ

ยาอมสารสกัดสมุนไพร i-HERB (ไอ-เฮิร์บ)ประกอบด้วย มะแว้งเครือ สมอไทย มะขามป้อม และรากชะเอมเทศสรรพคุณบรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ

โดยรับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด i-HERB ผลิตโดยโรงงานเวชภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการผลิตทั้ง GMP (อย.ไทย) บรรจุ 1กล่องใหญ่ 12 กล่องเล็ก กล่องละ 3 แผง แผงละ 6 เม็ด
ยาอมสารสกัดสมุนไพร i-HERB (ไอ-เฮิร์บ)ประกอบด้วย มะแว้งเครือ สมอไทย มะขามป้อม และรากชะเอมเทศสรรพคุณบรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ


หมวดหมู่: