เบต้า กลูแคน (Beta Glucan): เสริมภูมิคุ้มกัน ห่างไกลไวรัส และโรคร้าย

เบต้า กลูแคน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีวิจัยรองรับว่าช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ดูแลร่างกายให้ห่างไกลจากไวรัสและโรคร้าย

ระบบภูมิคุ้มกันคืออะไร? ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune System) คือระบบที่คอยปกป้องร่างกายของเราจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่อาจเข้ามาทำอันตรายร่างกายของเราได้ เช่น ไวรัส เชื้อโรค สารก่อให้เกิดภูมิแพ้ รวมถึงสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ เมื่อสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย เซลล์เม็ดเลือดขาวจะถูกกระตุ้นให้ทำงานโดยการทำลายสิ่งแปลกปลอมนั้น ตัวอย่างเซลล์เม็ดเลือดขาวได้แก่ เซลล์ลิมโฟไซท์ ทั้ง ชนิด คือ B Cells และ T Cells, นิวโทรฟิลล์ (Neutrophil) และ NK Cell (Natural Killer Cell) เป็นต้น “ระบบภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้น ลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยจากไวรัส เชื้อโรค การติดเชื้อ รวมถึงป้องกันอาการแพ้ต่างๆ ด้วย” เมื่อเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ผ่านด่านกลไกการตอบสนองของภูมิคุ้มกันขั้นแรกไปได้ จะไปเจอเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกหลายชนิด เซลล์เม็ดเลือดขาวหลักที่จะเจอคือชนิดแมคโครฟาจส์ (Macrophage) ซึ่งจะเข้ามากำจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม โดยการจับกินและย่อยทำลาย หากเชื้อโรคมีจำนวนมากและยังถูกกวาดล้างไม่หมด เชื้อโรคส่วนที่เหลือจะต้องเผชิญกับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อนั้นต่อไป โดยเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาจส์จะกระตุ้นและส่งสัญญาณให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานต่อ แมคโครฟาจส์คืออะไร? “แมคโครฟาจส์ เป็นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันที่ทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมแบบไม่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันแบบเฉพาะเจาะจงด้วย” สารอาหารกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดจากธรรมชาติ เบต้า กลูแคน (Beta Glucan) เป็นสารในกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ที่พบได้ในสิ่งมีชีวิตหลายชนิด เช่น ยีสต์ เห็ดชนิดต่างๆ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต ซึ่งแต่ละชนิดจะมีลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างกันไป แต่จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า “โครงสร้างแบบ (1→3)-β-d-Glucans หรือ Beta 1,3-Glucans ที่สกัดจากผนังเซลล์ของยีสต์ขนมปังสายพันธุ์ Saccharomyces Cerevisiae เป็นโครงสร้างหลักในการออกฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย” ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของ “เบต้า กลูแคน” จากแหล่งต่างๆ เบต้า กลูแคน ที่ได้จากแหล่งที่แตกต่างกัน จะมีความสามารถในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต่างกัน ซึ่งจากตารางที่ 1 จะเห็นว่าแหล่งของ เบต้า กลูแคน ที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุดจะได้จากยีสต์ขนมปัง เบต้า กลูแคน เสริมภูมิคุ้มกันได้อย่างไร
 1. เมื่อเบต้า กลูแคนเข้าสู่ร่างกายแล้ว เบต้า กลูแคนจะกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาสจ์ให้อยู่ในสภาวะที่ตื่นตัวพร้อมทำงานอยู่เสมอ เพราะโดยปกติแล้ว แมคโครฟาสจ์จะอยู่ในสภาวะสงบและไม่ทำงาน จนกระทั่งตรวจเจอสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกที่เข้ามาบุกรุก จึงจะทำหน้าที่จับกินสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้น ขั้นตอนนี้เรียกว่า กระบวนการกินเซลล์ของเม็ดเลือดขาว หรือฟาโกไซโทซิส (Phagocytosis)
 2. จากนั้นเซลล์จดจำและประมวณผลเพื่อส่งต่อให้กับเม็ดเลือดขาวชนิดเฮลเปอร์ ที-เซลล์ (Helper T-cell), นิวโทรฟิลล์ (Neutrophils) และหลั่งสารไซโตไซน์ (Cytokines) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายสิ่งแปลกปลอมนั้นให้ดียิ่งขึ้น
  • เฮสเปอร์ ทีเซลล์: กระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T-Cell ให้มากำจัดสิ่งแปลกปลอม และกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาว B-Cell ให้เพิ่มการผลิตแอนติบอดี้ให้มากขึ้น
  • นิวโทรฟิลล์: เพิ่มการตรวจจับและทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้ดียิ่งขึ้น
  • ไซโตไคน์: ทำให้เซลล์ต่างๆ ในระบบภูมิคุ้มกันทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น
สรุปการทำงานของ Beta 1,3-Glucans ในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน   เบต้า กลูแคน มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง?
 • ป้องกันไวรัส ทั้งกลุ่ม Coronavirus และ Influenza
 • เพิ่มภูมิต้านทานจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา
 • เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายแข็งแรง
 • ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูได้ไว เมื่อเจ็บป่วย
 • บรรเทาอาการอักเสบต่างๆ
 • ช่วยให้ผู้ป่วยเคมีบำบัดฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
 • ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง
 • กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ป้องกันริ้วรอย
ใครที่เหมาะกับเบต้า กลูแคน? จริงๆ แล้วเบต้า กลูแคน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะกับคนทุกเพศ ทุกวัย เพราะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้…
 • ภูมิแพ้เรื้อรัง
 • เป็นหวัด หรือไข้หวัดบ่อยๆ
 • หายจากอาการเจ็บป่วยช้า
 • มีภาวะอักเสบหรือติดเชื้อต่างๆ เสมอ
 • ทำเคมีบำบัด
หากคุณมีอาการ 1 ใน 5 ข้อนี้ คุณอาจมีปัญหาเรื่องระบบภูมิคุ้มกัน ดังนั้นควรรับประทานเบต้า กลูแคนเสริม เพื่อให้ภูมิคุ้มกันตื่นตัว พร้อมทำลายเชื้อโรคเสมอ งานวิจัยรับรองเบต้า กลูแคน มีหลากหลายวิจัยทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนว่า Beta 1,3-Glucans ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นโครงสร้างหลักทำงาน
 • งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาประโยชน์ของเบต้ากลูแคนล้วนแล้วใช้เบต้ากลูแคนที่มีปริมาณ Beta 1,3-Glucans Linkage สูงกว่า 80% ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นโครงสร้างหลักในการออกฤทธิ์ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกัน (Ross Gd, at al.,1993)
 • เซลล์เม็ดเลือดขาวในร่างกายมี “ตัวรับจำเพาะ” ของ “Beta 1,3-Glucans” โดยตัวรับ CR3 จะอยู่บน Neutophils Monocytes, NK Cells เป็นส่วนใหญ่และตัวรับ Dectin-1 จะพบมากบน Macrophages (Hong F, et al., 2004)
 • Beta 1,3-Glucans เป็นโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันทั้งในระดับเซลล์ และระดับโมเลกุล (Hong F, et al., 2004)
 • Beta 1,3-Glucans สามารถลดการติดเชื้อทั้งไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Wyde P. 1989)
เบต้า กลูแคนของ NEOCA Naferon ดีกว่าอย่างไร?
 • ใช้เบต้า กลูแคนที่สกัดมาจากขนมปังสายพันธุ์ Saccharomyces Cerevisiae ซึ่งจะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้มีประสิทธิภาพที่สุด
 • ใช้เบต้า กลูแคนที่ถูกสกัดจากยีสต์ที่เลี้ยงด้วยจุลินทรีย์ สายพันธุ์เฉพาะ (World-wide Patented Microorganism) ซึ่งจะทำให้ได้ยีสต์ที่มีความบริสุทธิ์และมีคุณภาพ
 • ใช้เบต้า กลูแคน ที่ขั้นตอนการสกัดด้วยน้ำที่มีออกซิเจน (Oxygenated Water) เพื่อป้องกันสารเคมีตกค้าง และการปนเปื้อนของสารอาหาร
 • เลือกที่มีส่วนประกอบของ Beta 1,3-Glucans ในปริมาณสูง เนื่องจากเป็นโครงสร้างหลักในการออกฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

fifteen + nine =