เกี่ยวกับเรา

บริษัท นีโอก้า เฮลธ์แคร์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนีโอก้า
ภายใต้การพัฒนาสูตรและผลิต ในเครือ บริษัท มิลลิเมด จำกัด ผู้ผลิตและผู้จัด
จำหน่ายผลิตเวชภัณฑ์ชั้นนำในประเทศไทย
เนื่องจากทางมิลลิเมดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ
และตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภคที่ใส่ใจในเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการบริโภคสารอาหาร
ที่จำเป็นและเพียงพอต่อร่างกายจึงได้ก่อตั้งตราสินค้า นีโอก้า ขึ้นมา

CERTIFICATION

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนีโอก้า ผ่านการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่แหล่งที่มาของสารอาหาร กระบวนการผลิต ตลอดจนการค้นคว้าวิจัย เพื่อหารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาสารอาหารไว้ได้มากที่สุด ดำเนินงานโดยกลุ่มเภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำมากด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ระดับสากล

Product Line

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนีโอก้า มีจัดจำหน่ายทั้งหมดมากกว่า 20 สินค้า ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ และความงาม และในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีการนำเทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในสินค้าของนีโอก้าด้วย

Millicaps = Licap

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นีโอก้า 

90 % จะถูกบรรจุในรูปแบบ Millicaps

  1. การแตกตัวของแคปซูล รวดเร็ว และสมบูรณ์แบบ 100%
  2. การดูดซึมสารอาหารออกฤทธิ์เร็วกว่าแบบซอฟท์เจลและแคปซูลบรรจุผงทั่วไป
  1. เปลือกแคปซูลบาง ไม่มี Plasticizers หรือสารกันเสียเหมือนซอฟท์เจลและแคปซูลบรรจุผงทั่วไป
  1. ปกป้องสารอาหารจากความชื้น การออกซิเดชั่นจากอากาศและอุณหภูมิอย่างสมบูรณ์ ทำให้แคปซูลไม่จับตัวเป็นก้อนหลังจากเปิดบรรจุภัณฑ์ เหมือนซอฟท์เจลทั่วไป

DISTRIBUTORS

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นีโอก้า มีวางขายตามร้านขายยาชั้นนำ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย